Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Đào Trung Quốc

Thông tin trò chơi

Đào Trung Quốc

bạn có thể khai thác tất cả các cách để Trung Quốc? Chọn đi chơi ở các lớp khác nhau của trái đất trong khi thu thập các nguồn lực để mua những nâng cấp mới. Hãy đào cho đến khi bạn đạt đến phía bên kia.

Làm thế nào để chơi:
Chuột hoặc phím mũi tên

Tải Dig cho China Mobile

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Gamesbutler Trò Chơi Giải Trí