Trò chơi thích
Trò chơi chơi

đường nghiêm trọng

Thông tin trò chơi

đường nghiêm trọng

Chạy xung quanh trên đầu trang của các tàu và súng xuống bất kỳ xe đạp.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Xe Lửa