Trò chơi thích
Trò chơi chơi

đẻ trứng Me

Thông tin trò chơi

đẻ trứng Međẻ trứng Me

kết hợp rất thú vị giữa hai trò chơi ưa thích của tôi: Flappy Bird và Agario. Làm thế nào đến nay bạn có thể đi du lịch trong khoảng cách trò chơi này dựa khó khăn? Online phiên bản của ứng dụng Android và trò chơi táo phổ biến. Thu thập các bit ít để phát triển lớn hơn, tách khi bạn cần và tránh tất cả các loại virus và gai đó sẽ bật bạn! Chia sẻ điểm số cao của bạn trong số bạn bè của bạn để xem ai là tốt nhất.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để nhảy

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Kỹ Năng Trò Chơi Cứng