Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Đền thờ

Thông tin trò chơi

Đền thờ

Giúp người đàn ông đi qua mỗi khoảng trống khi bạn cố gắng di chuyển càng nhiều càng tốt.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để phát triển nền tảng

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Cứng Trò Chơi Ngôi Đền