Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Đội hình sao

Thông tin trò chơi

Đội hình sao

Triển khai quân đội của bạn và sẵn sàng cho cuộc chiến tranh không gian! Bảo vệ căn cứ của bạn bằng cách chơi quân đội của bạn và nâng cấp các cuộc tấn công phòng thủ của bạn. Tiêu diệt tất cả robot tấn công.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Chiến Tranh Trò Chơi Chiến Lược