Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Đào tạo Freekick

Thông tin trò chơi

Đào tạo Freekick

Kick bóng vào lưới ở mỗi cấp. Cố gắng thu thập tất cả 3 ngôi sao để kiếm được nhiều điểm nhất có thể. Cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ bóng đá vui vẻ dựa!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và đá

Trò Chơi Quả-Bóng Trò Chơi Mục Tiêu Trò Chơi Bóng Đá