Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Đau io

93%

Thông tin trò chơi

Đau io

Di chuyển xung quanh sơn xe tăng địch của bạn màu yêu thích của bạn. Tiếp tục nổ các thùng khác trên thực địa cho đến khi bạn nhận được tên của bạn vào đầu bảng xếp hạng.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Xe Tăng Trò Chơi Nhiều Trò Chơi Io