Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Điều khiển

Thông tin trò chơi

Điều khiển

Kiểm soát hai quả bóng cùng một lúc!

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển paddle

Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Cân Đối