Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Điểm rơi

93%

Thông tin trò chơi

Điểm rơi

Dodge tất cả các chấm đen rơi xuống và tránh các bức tường khi bạn thu thập các dấu chấm màu đỏ.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Tránh