Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Agario

Xem phim

Thông tin trò chơi

Agario

Massive trò chơi trực tuyến nhiều người, nơi bạn phải ăn hoặc bị ăn thịt. Chinh phục thế giới bằng cách trở thành lớn và mạnh mẽ, hoặc trở thành nạn nhân và trở thành con mồi.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để điều khiển

Trò Chơi Ăn Trò Chơi Nhiều Trò Chơi Lớn Lên