Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Animal Dressup

Thông tin trò chơi

Animal Dressup

Ăn mặc em bé nhỏ lên như bất kỳ động vật trên màn hình. Chọn từ sư tử, hổ, chuột, gà và nhiều lựa chọn khác. Thả quần áo cho đứa trẻ và xem thiết kế nào bạn có thể đưa ra.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Trẻ-Em Trò Chơi Thú Vật Trò Chơi Đứa Bé