Trò chơi thích
Trò chơi chơi

ATV đua

Thông tin trò chơi

ATV đua

Có 10 cấp độ trong trò chơi và trong mỗi cấp độ bạn sẽ phải đi xe ATV của bạn để có được thông qua vào dòng kết thúc trong thời gian. Có đồng tiền được thu thập và nâng cấp hữu ích để được mua.

Làm thế nào để chơi:
Sử dụng các phím mũi tên để đi xe ATV và ấn phím N để sử dụng nitro.

Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Atv