Trò chơi thích
Trò chơi chơi

bồn Travel

Thông tin trò chơi

bồn Travel

Di chuyển thông qua mỗi cấp độ thu thập sao, bắn hạ bất kỳ kẻ thù theo cách của bạn và cố gắng để thực hiện theo cách của bạn để thoát khỏi. Di chuyển qua từng cấp độ trong xe bọc thép của mình, cố gắng ghi được càng nhiều càng tốt. A rất vui vẻ trò chơi 2 chơi.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi a10