Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Bác sĩ phẫu thuật mô phỏng

Thông tin trò chơi

Bác sĩ phẫu thuật mô phỏng

Thực hiện phẫu thuật tim mở bằng cách kiểm soát rất khó để kiểm soát cánh tay! Cổ điển trò chơi từ năm 2013 cuối cùng đã làm cho nó để 8iz. Nghe nó, thưởng thức nó, yêu nó!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Cứng Trò Chơi Bác Sĩ Trò Chơi Phẫu Thuật