Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Bài Legacy Null Space

Thông tin trò chơi

Bài Legacy Null Space

Một niềm vui vey và nền tảng duy nhất trò chơi phiêu lưu. Chống lại cái ác bằng cách đá nó vào mông.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, phím dài để nhảy, Click vào để kick

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Phiêu Lưu Trò Chơi Sự-Tìm Kiếm Trò Chơi Câu Chuyện