Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Battlestick

Thông tin trò chơi

Battlestick

Một trận chiến trực tuyến nhiều so với con số thanh!

Làm thế nào để chơi:
các phím WASD để di chuyển chuột để bắn

Trò Chơi Vật Lý Trò Chơi Gậy Trò Chơi Muliplayer