Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Blast Pit

Thông tin trò chơi

Blast Pit

Bảo vệ bạn bè của bạn bằng cách đặt torrent Blasters của bạn bên trong của các hố để bảo vệ chúng khỏi những kẻ tấn công.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Tháp Quốc Phòng Trò Chơi Phòng Thủ