Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Bloody Đêm

Thông tin trò chơi

Bloody Đêm

Súng xuống tất cả các zombies chết tiệt bẩn!

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Thây Ma