Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Bong bóng được đánh số

Thông tin trò chơi

Bong bóng được đánh số

Một trò chơi Tetris với toán học! Thêm các bong bóng bằng cách thả chúng xuống trên đầu của nhau. Phù hợp 3 hoặc nhiều hơn hoặc kết hợp để loại bỏ khỏi chơi.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Phù Hợp Trò Chơi Môn Toán Trò Chơi Số