Trò chơi thích
Trò chơi chơi

bóng ném

Thông tin trò chơi

bóng ném

Đó là thời gian để chơi hoạt động lớp thể dục yêu thích của bạn tại ở dạng flash! Lấy bóng và ném nó về phía mục tiêu. Cố gắng ghi càng nhiều điểm càng tốt trong tính năng thể thao giận dữ niềm vui này.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Mục Tiêu Trò Chơi Thể Thao Trò Chơi Bóng Ném