Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Boom Crush

Thông tin trò chơi

Boom Crush

Đè bẹp các hàng khối và không để cho họ đạt đến đỉnh .. Giữ bận rộn với Boom Crush trong trình duyệt của bạn và tận hưởng những niềm vui khi bạn cố gắng để đầu bảng xếp hạng.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Phù Hợp