Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Bullet Force

Thông tin trò chơi

Bullet Force

Thả vào khu vực chiến đấu, sau đó sẵn sàng để chiến đấu trong cuộc sống của bạn khi bạn súng xuống quân địch. Hành động đóng gói trò chơi bắn súng 3D với cách hành động nhiều! Tránh lửa bắn tỉa như bạn theo dõi tất cả các mục tiêu của bạn.

Làm thế nào để chơi:
các phím WASD để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Hoạt Động Trò Chơi Súng Trò Chơi Chụp Trò Chơi Đạn