Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Bullet Force Multiplayer

Thông tin trò chơi

Bullet Force Multiplayer

Chọn phòng của bạn, chọn nhóm của bạn, sau đó xả súng vào kẻ thù của bạn trong hành động đóng gói trò chơi trực tuyến này.

Làm thế nào để chơi:
các phím WASD để di chuyển, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi 3d Trò Chơi Chụp Trò Chơi Nhiều