Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Cứu hộ Lữ

Thông tin trò chơi

Cứu hộ Lữ

Di chuyển xung quanh trên mặt đất để cố gắng để lưu tất cả các núm vú cao su và người rơi xuống từ tòa nhà đang cháy.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Giải Thoát Trò Chơi Chữa Cháy Trò Chơi Lính Cứu Hỏa