Trò chơi thích
Trò chơi chơi

các Everloom

Thông tin trò chơi

các Everloom

Cuộc phiêu lưu qua đất và tìm ra là điều này chỉ là một giấc mơ hay chỉ là khởi đầu cho cuộc sống mới của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để tương tác

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Phiêu Lưu Trò Chơi 8bit