Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Cái hộp

Thông tin trò chơi

Cái hộp

Tìm cửa núp trong một cái hộp.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để mở cửa. W, A, S, D để di chuyển hộp.

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Lối Thoát Trò Chơi Sự Tìm Kiếm