Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Captain Flamethrower

Thông tin trò chơi

Captain FlamethrowerCaptain Flamethrower

Ghi xuống các bệnh viện trẻ em trong game hành động này đóng gói đó là hoàn hảo cho các ngày lễ! (Đó là một trò đùa).

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển, phím dài để lửa

Trò Chơi Húc Trò Chơi Lửa Trò Chơi Chụp Trò Chơi Flamethrower