Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Carmageddon

Thông tin trò chơi

Carmageddon

Hoặc trong xe cảnh sát hoặc trong chuyển đổi, mục tiêu của bạn là đơn giản: chạy trên tất cả mọi người và gây ra tình trạng lộn xộn đại chúng!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Giết Người Trò Chơi Hung Bạo Trò Chơi Dính Máu