Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Carrot Fantasy

Thông tin trò chơi

Carrot Fantasy

Đôi khi thanh toán bù trừ một khu vực cũng sẽ cung cấp cho bạn một vũ khí miễn phí để sử dụng để bảo vệ cà rốt của bạn. Đi trên Carrot Fantasy ngay bây giờ và tận hưởng niềm vui khi bạn cố gắng để giành chiến thắng.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Phòng Thủ Trò Chơi Hoạt Động Trò Chơi Tháp