Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Cave Pilot

Thông tin trò chơi

Cave Pilot

Bay qua không khí tránh tất cả các đá trong hang động khi bạn giữ máy bay của bạn trong không khí càng lâu càng tốt. Tương tự như các trò chơi trực tuyến máy bay trực thăng.

Làm thế nào để chơi:
Spacebar để bay

Trò Chơi Máy Bay Trò Chơi Đang Bay Trò Chơi Máy Bay Giả-Lập