Trò chơi thích
Trò chơi chơi

chụp động cơ

Thông tin trò chơi

chụp động cơ

Hãy nhắm vào các mục tiêu và thực hành kỹ năng súng nhắm.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Chụp Trò Chơi Mục Tiêu Thực Hành Trò Chơi Súng Xây Dựng