Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Chay chai

Thông tin trò chơi

Chay chai

Lấy chai bắn ngay bây giờ và tận hưởng những niềm vui như bạn cố gắng để đạt được tất cả các thành tựu. Thưởng thức trò chơi miễn phí này và nhiều hơn nữa trên 8iz.com! Chơi trò chơi của chúng tôi trên bất kỳ thiết bị nào.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp hoặc chạm để tương tác

Trò Chơi Hoạt Động Trò Chơi Chụp