Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Chuyển tiền

Thông tin trò chơi

Chuyển tiền

Trợ giúp hai tên trộm thu tiền mặt và thoát khỏi mỗi cấp độ mà không bị cảnh sát bắt!

Làm thế nào để chơi:
Mũi tên và phím WASD để di chuyển

Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Chạy Trốn