Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Cividlization

Thông tin trò chơi

Cividlization

Một trò chơi nhàn rỗi mới về việc phát triển nền văn minh của bạn! Nâng cấp số liệu thống kê của bạn, như khoa học, ngân hàng và những người khác và giúp xã hội của bạn phát triển càng nhanh càng tốt.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Không Hoạt Động Trò Chơi html5