Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Con rùa bay

Thông tin trò chơi

Con rùa bay

Giúp con rùa của bạn thân thiện bay cao vào không khí, thu thập bong bóng và tăng thời gian. Bạn có thể bay cao như thế nào trước khi hết giờ?

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Buồn Cười Trò Chơi Trẻ-Em