Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Crossbar Challenge

Thông tin trò chơi

Crossbar Challenge

Kick bóng về phía thanh trên cùng trên mạng để kiếm điểm. Cố gắng kiếm được càng nhiều điểm càng tốt trong vòng 60 giây.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để bắn

Trò Chơi Quả-Bóng Trò Chơi Mục Tiêu Trò Chơi Bóng Đá Trò Chơi Các Môn Thể Thao