Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dốc

Thông tin trò chơi

Dốc

Bạn có thể giải quyết tất cả 32 cấp mà không xem các hướng dẫn? Đặt các màu theo đúng thứ tự để hoàn thành mỗi cấp.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Câu Đố Trò Chơi Logic Trò Chơi Màu Trò Chơi Thiết Kế