Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dame Celeste

Thông tin trò chơi

Dame Celeste

Thu thập nước trong mỗi cấp độ để hoàn thành nhiệm vụ của bạn giải phóng những người bạn của các ly hợp tà ác của người kiểm soát các nước.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để di chuyển

Trò Chơi Điểm Ảnh Trò Chơi Ngục Tối Trò Chơi Sự-Tìm Kiếm Trò Chơi Xưa