Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dark Legion Red Legion

Thông tin trò chơi

Dark Legion Red Legion

Vương quốc bị che khuất trong bóng tối, do đó, vua sắp xếp quân đội của mình để tấn công lâu đài Lực Lượng Vũ Trụ. Tham gia vào Dark Age Red Legions trực tuyến và tận hưởng niềm vui khi bạn cố gắng hoàn thành trò chơi.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Chiến Tranh Trò Chơi Tháp Quốc Phòng Trò Chơi Phòng Thủ