Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dayz tối

Thông tin trò chơi

Dayz tối

Súng xuống các zombie trong này awesome trên đầu trò chơi bắn súng.

Làm thế nào để chơi:
W, A, S, D phím để di chuyển, phím dài để hành động, chuột để nhắm và bắn

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Thây Ma Trò Chơi Húc