Trò chơi thích
Trò chơi chơi

dê Mechanic

Thông tin trò chơi

dê Mechanic

Tạo hỗn loạn trên đường phố như bạn thả một loạt các đối tượng từ bầu trời để gây thiệt hại càng nhiều để những chiếc xe càng tốt. Kiếm tiền mua sửa chữa lên những chiếc xe sau đó mua các sản phẩm mới và nâng cấp để tiếp tục tàn sát của bạn.

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Tai Nạn Trò Chơi Chơi Thần