Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dete Mita thoát

Thông tin trò chơi

Dete Mita thoát

Một trò chơi trốn thoát kỳ lạ!

Làm thế nào để chơi:
Chuột để tương tác

Trò Chơi Chuột Trò Chơi Chạy Trốn Trò Chơi Point And Click Trò Chơi Số Lẻ