Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dino Jump

Thông tin trò chơi

Dino Jump

Trợ giúp người bạn thân thiện dino của bạn nhảy từ nền tảng đến nền tảng. Xem có bao nhiêu lần bạn có thể nhảy trước khi giờ hết hạn.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để nhảy

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Khủng Long Trò Chơi Nhảy