Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Dinosaurus xâm chiếm 2

Thông tin trò chơi

Dinosaurus xâm chiếm 2

Đi một hung hăng khi khủng long thời tiền sử xâm chiếm thành phố.

Làm thế nào để chơi:
Theo hướng dẫn trong trò chơi

Trò Chơi Dính Máu Trò Chơi Thú Vật Trò Chơi Khủng Long