Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Diskoteka

78%

Thông tin trò chơi

DiskotekaDiskoteka

Làm thế nào đến nay bạn có thể đi trong trò chơi nhảy rất thú vị này! Tránh thác và trở ngại như bạn thu thập sao vào cuộc phiêu lưu của bạn đối với một số siêu cao.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để nhảy

Trò Chơi Khoảng Cách Trò Chơi Nền Tảng Trò Chơi Nhảy