Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Doge Miner

Thông tin trò chơi

Doge Miner

Mine cho rằng xu doge ngọt ngào như bạn trở nên giàu có tắt của meme con chó này. Không ai muốn khai thác Bitcoin nữa, nó là tất cả về Doge Coin. Mine cho vàng ngọt sau đó mua nâng cấp để bạn có thể nhàn rỗi màn hình và thu thập thêm tiền tự động.

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để khai thác

Trò Chơi Nâng Cấp Trò Chơi Không Hoạt Động Trò Chơi Wtf