Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Doty

93%

Thông tin trò chơi

Doty

Thời gian nó chỉ phải để dấu chấm của bạn có thể tránh tất cả các vòng xoay và đất an toàn trên nền tảng.

Làm thế nào để chơi:
Nhấp để thả dấu chấm của bạn

Trò Chơi Giải Trí Trò Chơi Màu Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Thời Gian