Trò chơi thích
Trò chơi chơi

DrawThis.io

Thông tin trò chơi

DrawThis.io

Vẽ hoặc đoán hình tượng trưng. Người có số điểm cao nhất sau 3 vòng đấu là người chiến thắng!

Làm thế nào để chơi:
Nhấn vào đây để vẽ, gõ đoán

Trò Chơi Bản Vẽ Trò Chơi Nhiều Trò Chơi Io