Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Drift ổ

Thông tin trò chơi

Drift ổ

Cổ điển thu thập và tránh xe phong cách chơi. Đua xe bạn xung quanh màn hình và tránh những quả bom.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Kỹ-Năng Trò Chơi Trôi Giạt Trò Chơi Tránh