Trò chơi thích
Trò chơi chơi

Drift Hunters

Thông tin trò chơi

Drift Hunters

Đi săn bắn cho một số drifts ngọt trong trò chơi lái xe sử thi. Đẩy xe của bạn đến các giới hạn khi bạn thử các điện thoại di động tự động khác nhau và các bài hát khác nhau.

Làm thế nào để chơi:
Phím mũi tên để lái xe

Trò Chơi Cuộc Đua Trò Chơi Điều Khiển Trò Chơi Xe Hơi Trò Chơi Trôi Giạt